Naše služby

Realitní služby

  • Společnost PRAREPO se pohybuje na trhu realit od roku 2013.
  • Nabízíme nemovitosti především v Praze, ale i v jiných městech a obcích.
  • Specializujeme se především na přímý prodej. Na našich stránkách najdete vždy aktuální nabídku a poptávku domů, bytů a prostor pro komerční účely.
  • Provádíme dobrovolné dražby nemovitostí.

Správa nemovitostí

  • Kompletní servisní služby a správa objektů, zástupování vůči úřadům.
  • Spolehlivý kolektiv odborníků. Jistota, spolehlivost a flexibilita v řešení problémů.
  • Kontrola stavu objektu a revizních požadavků.
  • Zajišťujeme stavební činnost, opravy domů/bytů apod.
i

Znalecké posudky

Soudní znalec:
Znalecké posudky v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.

Energetický specialista pro fyzické/právnické osoby:
Průkazy energetické náročnosti budovy, známe mezi veřejností laicky jako štítky budov.

Právní služby

Právo pro fyzické osoby:
Služby zahrnují např. rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva; dále v oblasti obchodního práva účast fyzických osob v obchodních společnostech – zejména společnosti s.r.o., a.s. a vypořádání z obchodních společností; kupní smlouvy na nemovitosti, služby spojené s převody nemovitostí, jakož i ostatní smlouvy z oblasti občanského práva.

Spolupracujeme s notářskou kanceláří v centru Prahy, je tedy možné zajistit i notářské služby od sepsání závěti, uzavírání společenských smluv, notářské úschovy apod.

Právo pro firmy:
Právo pro firmy zahrnující např.: založení společnosti s.r.o., a.s., obecně prospěšných společností a nadací včetně všech změn v uvedených společnostech; obchodní smlouvy, řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodní právo v oblasti směnek, šeků a cenných papírů, a také právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků – např. vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví.

Účetnictví

Zpracováváme externí formou v našich prostorách. Cílem je spokojenost našich klientů, diskrétnost a přesnost. Zaměřujeme se především na vedení účetnictví malým a středním firmám a drobným podnikatelům všech oborů v Praze a okolí. Při vedení účetnictví kontrolujeme správnost a věcnost účetních dokladů. Vedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady. Má-li společnost v držení dlouhodobý hmotný majetek, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky.Měsíčně nebo čtvrtletně zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmu, k dani silniční aj.

Rozhodce a mediátor

Rozhodce a mediátor jsou služby spojené s mimosoudním uspořádáním sporných otázek.

Mediátor vám pomůže v řešení sporů.